Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním formulářů z tohoto webu uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost CTR Viktoria Center s.r.o. se sídlem: Seifertova 2919/12 (Praha 3 – Žižkov), IČ: 247 338 57, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři, dle zásad ochrany osobních údajů (https://1url.cz/yKB3g). Tento souhlas uděluji na dobu maximálně deseti let a poté zaniká, nebude-li mezitím obnoven mým opětovným přihlášením. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat, i prostřednictvím odkazu „Odvolání souhlasu“. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se svými právy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (https://1url.cz/RKB3O).